Arbete pågår just nu i alla enheter att efter 7 månaders verksamhet i Gränskommittén sammanfatta vårt gränsöverskridande arbete i Årsberättelse 2012!