[orbit-slider category="forside"]

OECD-rapporten ”Regions and Innovation- Collaborating across Borders” är här!

 Nu har äntligen den rykande färska OECD-rapporten ”Regions and Innovation- Collaborating across Borders” kommit! Se sammanfattande texterna om rapporten samt om Hedmark-Dalarnaexemplet nedan.

This report examines cross-border collaboration on innovation, building on case studies of cross-border areas that include the following countries: Finland, Sweden, Norway, Estonia, Denmark, Germany, Netherlands, Belgium, United Kingdom and Ireland.

Och självklart ingår Hedmark-Dalarna som ett eget kapitel, se den inledande sammanfattníngen av kapitlet: Hedmark County (Norway) and Dalarna County (Sweden) are both rural, with the border being remote from regional centres. The total population of less (mer…)

Befolkningen ökar i Dalarna och Hedmark!

Dalarnas folkmängd ökar!

277 142 personer bodde i Dalarna 30 september 2013, det är en ökning med 587 personer sedan årsskiftet.

Dalarnas befolkning brukar minska i tredje kvartalet, dock inte i år. Dalarnas ökning är (mer…)

Demografiske utfordringer på EU’s agenda mot 2020

EU-kommisjonen, gjennom sekretariatet for Interreg 4C-programmet, samlet 9 europeiske demografiprosjekter til en kapitaliseringsworkshop denne uken i Bryssel.  Hedmark fylkeskommune/Grensekomiteen deltok på workshopen. De demografiske utfordringene i Europa er preget av at svært mange regioner, byer(städer) og fjell- og landsbygdsområder opplever til dels sterk befolkningsnedgang samtidig som befolkningen blir stadig eldre.  EU-kommisjonen er overbevist om at disse utfordringene er så store at de må være med på å definere utformingen av de økonomiske strategiene.

(mer…)

Gränsregionalt forum i Malmö 7-8 november!

Under 2 dagar deltog Gränskommitten på Gränsregionalt forum i Malmö (7-8/11).  Tema för dagen var ”Framtidens territoriella samarbete i Norden”. Öppningstalare var Anna Olofsson,  (Näringsdepartementet och ledare av ämbetsmannakommitten) och hon lyfte vikten av behov av ägarskap och förankring samt lovordade arbetet som pågår i Gränskommitteerna, främst för att vi samlar regionala och lokala aktörer, skapar viktiga nätverk samt genererar (växlar upp) ekonomiska resurser.

Dag två presenterade Gränskommittén sitt (mer…)

Gränshinder för näringslivet-en undersökning på Dalarnas företag presenteras!

 Tidigare i höstas gjorde vi en undersökning med våra små-medelstora företag i Dalarna (se relaterade länkar nedan), där vi undersökte hur företagen ser på gränshinder när de handlar/samarbetar med tex norska företag. Undersökningen gjordes i samverkan med Företagarna Dalarna och är en vidareföring av Gränskommittén Østfold-Bohuslän/Dalsland undersökning” Internationella affärer-med fokus på Norge” som de sammanställt och som de önskat att fler gränskommittéer utför på sina gränslän/fylken.

 

 

Undersökningen visar att (mer…)

107 gillare på vår Facebook!

Otroligt härligt att se att vårt mål om 100-gillare på vår facebook med marginal sprängdes i helgen!  Vi är nu 107 som får följa Gränskommitténs statusuppdateringar och inlägg dagligen!

Det startade som ett mål i projektgruppen och efter lite påtryckning och extra marknadsföring på tex Gränsregionalt forum som Gränskommittén deltog på i torsdags och fredags i Malmö så nådde vi målet! Stort tack alla ni som följer oss på www.facebook.com/Granskommitten

Och har ni inte (mer…)

Nytt grensehinderråd fra nyttår!

De nordiske statsministrene ble på Nordisk råds sesjon i Oslo denne uka enige om at det nordiske grensehinderforumet skal utvikles til et grensehinderråd med en strategi og handlingsplan som skal tre i kraft fra 1. januar 2014.

Innsatsen mot grensehindre og å skape arbeidsplasser og vekst i Norden, er en av det nordiske samarbeidets sentrale utfordringer, heter det i en uttalelse fra rådet. Dette gjelder ikke minst ønsket om å hjelpe unge mennesker ut i arbeidslivet

Grensehindringer koster (mer…)

Engagemang, inspiration och en himla glöd- artikel från demografiseminariet 23-24/10

Att locka till sig människor och få dem att stanna är utmaningar som många kommuner står inför. Att ha tillräckligt med personal efter de stora pensionsavgångarna som väntar på tröskeln är ett annat. Dessa områden diskuterades flitigt under två intensiva seminariedagar förra veckan.

Under seminariedagarna som arrangerades i Trysil, Norge, förra veckan diskuterades utmaningen med att få folk att stanna samt flytta till mindre kommuner. Inbjudna var kommuner i Hedmark och Dalarna, regionala handläggare och beslutsfattare och näringslivet. Även frågan (mer…)