[orbit-slider category="forside"]

Uppstartsmöte inför Nordisk folkhälsokonferens i Trondheim i augusti

Folhelsokonferens Trondheim Vi har haft ett uppstartsmöte den 9 juni inför den nordiska folkhälsokonferensen i Trondheim som går av stapeln 26-29 augusti. Med på mötet var Camilla Sahlander, Carin Lilliehöök (t.v) samt Gränskommitténs representant Margareta Bolmgren (t.h) som är strategisk folkhälsoplanerare i Borlänge som kommer att åka till Trondheim.

Konferansen arrangeres hvert 3. år i de nordiske landene. 700 deltakere skal møtes på ulike arenaer for å sette dagsorden i utviklingen av et mer helsevennlig Norden. For første gang i folkehelsekonferansens historie kan man dessuten kunne (mer…)

Gränshindersmøte med Nordisk Ministerråd, Informasjonstjenestene og Grensekomiteene den 11 juni 2014.

LÄTTNMRNordisk Ministerråd (NMR) v/Grensehinderssekretariatet hadde invitert de nordiske aktørene til et møte i Malmø for å informere om og diskutere ulike grensehinderstemaer.

Øresund Direkt

Møtet ble holdt i de nye lokalene til Øresund Direkt som ligger meget strategisk lokalisert ved Malmø Sentralsstasjon. ØD informerte omat kontoret ble åpnet i 2000 (1 uke før broen ble åpnet)som en svensk-dansk informasjonstjeneste. ØD har 30 ansatte som roterer innenfor de ulike fagområdene og all relevant kompetanse innenfor temaet grensehindre skal være på plass. ØD har sin webkompetanse i København. Driften koster 13 millioner kroner pr år og hver myndighet har har ansatte som jobber 25% av tiden på ØD. ØD har også stor kontaktflate mot næringslivet og flere bedrifter har blitt (mer…)

Erfarenhetsseminarie 26–27 maj 2014 i Idre

vaajmalogoPå måndag-tisdag 26-27 maj i nästa vecka samlas Gränskommittén, Vaajma och SITE Destination till ett erfarenhetsseminarie!

Seminariet har som syfte att sprida kunskap kring arbeten och resultat av deltagande projekts gränsregionala samarbeten.

Regionprojekt Vaajma har som villkor i sitt beslutsdokument att resultatspridning ska prioriteras, vilket är en viktig aktivitet för alla projekt inom Sverige Norge programmen. Nordens Gröna Bälte: s styrkommitté uppmärksammade vid beslutsmötet att Regionprojekt Vaajma: s resultat borde vara intressant för många i programmets geografi.

Regionprojekt Vaajma, Gränskommittén Hedmark – Dalarna och SITE Destination vill ta tillvara på denna möjlighet till resultatspridning och också temavis diskutera erfarenheter från respektive projekt. Hur har arbetet fungerat? Vad har varit bra och mindre bra? Vad kan man lära av detta? (mer…)

Nordisk samarbeidsprosjekt om ungdom ble satt i gang på Åland

 

Å kunne forsørge seg er en forutsetning for å kunne bo der man ønsker.

Det Nordiske Skärgårdssamarbeidet (Finland-Åland-Sverige) er en Nordisk Grensekomite som er prosjekteier til et nordisk samarbeidsprosjekt som heter ”Egna pengar” der temaet er forsørging og sysselsetting for ungdom og unge voksne i kystamfunn og distrikter/glesbygd.

Ester Miiros, som er daglig leder i Skärgårdssamarbetet og (mer…)

Gränskommittén får 525 000 DK för att möta de demografiska utmaningarna i 5 kommuner!

Komiteen for demografiprogrammet i regi av Nordisk Ministerråd har bevilget DK 525000 får å styrke 5 Hedmark-Dalarnakommuners arbeid med å møte de demografiske utfordringene.  Komiteen skriver bl.a. følgende: “). The Committee considered as innovative and of high Nordic added-value your ambition to implement the “Telemark model” in Hedmark-Dalarna”. Prosjektet vil arbeide hovedsakelig med attraktivitets- (mer…)

Gränsforum 2014!

Snart är Gränsforum 2014 här!

Gränsforum 2014 är ett evenemang som arrangeras 3-4 april i norska Kongsvinger av oss i Gränskommittén och som syftar till att ta reda på på ett djupare plan vad våra samarbetsorganisationer ska göra tillsammans. Vi kommer under två dagar att samla personer inom våra egna organisationer: Region Dalarna, Länsstyrelsen Dalarna, Hedmarks fylkeskommune och Fylkesmannen i Hedmark samt Regionråd för Sör Österdal för att

(mer…)

Overvåking av demografi og arbeidsmarked

Nordregio (www.nordregio.se) arrangerte denne uken et seminar om overvåking (monitoring) av demografi og arbeidsmarked der et av temaene var å diskutere utviklingen fra papirbaserte kart til interaktive og web-baserte kart (bl.a GIS).  Nordregio er kjent for sin kartproduksjon med ulike tematiske (mer…)

Sjuk-hälsovårdsmöte i Älvdalen!

Idag deltar Gränskommitten i ett sjuk-hälsovårdsmöte mellan Engerdal kommune och Älvdalens kommun. Mötet är en fortsättning på det arbete som startade under 2012-2013 där de båda kommunerna önskade att börja samarbeta inom sjuk-hälsovård över gränsen.  Förutom information om verksamheten så kommer vi delta i verksamheten