[orbit-slider category="forside"]

Vinnere og tapere i Norden

Nordregio (Nordisk forskningsinstitutt i Stockholm- www.nordregio.se )  har utgitt en meget interessant rapport om utviklingen i de nordiske land innenfor viktige temaer som befolkningsutvikling, næringsliv og arbeidsmarked m.m..  Rapporten er rikt illustrert med en rekke kart og figurer og gir et bilde av Norden med store (mer…)

Dalarna och Hedmark ökade med 1 508 personer under 2013!

Dalarnas folkmängd ökade med 794 personer och 714 flere personer bosatt i Hedmark i fjor!

Dalarna:

Befolkningsökning i 9 av 15 kommuner och den största ökningen sedan 1991. Dalarnas befolkning var vid årsskiftet 277 349 personer och detta genom den högsta

(mer…)

Gränskommittéernas mål och syfte (NMR) 2014 – 2016

I det nordiska regionalpolitiska samarbetsprogrammet 2013-2016 slås fast att målet och syftet med de nordiska gränskommittéerna är följande:

 

–          Utnyttja möjligheter och reducera hinder som skapas av att det finns riksgränser inom en funktionellt sammanhängande region.

–          Stödja utveckling, innovation och (mer…)

Godt eksempel fra Hedmark-Dalarna

 

Engerdal: Universell utforming i reiselivet i Femund-Engerdal (Engerdal kommune)

Engerdal kommune har i mange år arbeidet aktivt med å styrke reiselivsnæringen i kommunen.  Det vellykkede prosjektet Femund-Engerdal mot 2010 har blitt avløst av prosjektet Universell utforming i reiselivet.  Engerdal er pilotkommune i Hedmark.  Dette innovative prosjektet viser at bedriftene, destinasjonsselskapet og kommunen har utviklet en rekke nye produkter for nye målgrupper og markeder.  Dette er et meget godt (mer…)

SITE utvärderas!

Idag har vi haft en ordentlig diskussion om och med Ingemar och Anna från SITE Destination och hur SITE har arbetat under de här åren, vilka goda reflektioner vi kan dra av samarbetet på olika nivåer och vikten av gräns (mer…)

Statistikhäfte för gränsregionen Hedmark-Dalarna!

Äntligen är vårt fina statistikhäfte klart! Under hösten 2013 har vi med hjälp av Nordregio sammanställt statistik från gränsregionen Hedmark -Dalarna!

Häftet innehåller statistik inom olika områden såsom:

  • Arbetsmarknad och ekonomi
  • Befolkning (mer…)

Gränshindersverkstad!

Nordisk Ministerråd gjennomførte i går en verkstad om grensehindre i Norden for 30 nordiske deltakere fra informasjonstjenesten Hallo Norden, Grensetjenestene og Grensekomiteene.

 

Bakgrunnen for seminaret var at Ministerrådet ønsket medvirkning til utviklingen av den nye grensehindersdatabasen og en handlingsplan for det videre (mer…)

Politikerresan i SITE-regionen!

Site Destination bjöd in oss i Gränskommittén att delta med en programpunkt under några timmar på deras Politikerresa för politiker och tjänstemän i Malung-Sälen, Trysil, Engerdal och Älvdalens kommuner.

Resan sammanfattas av SITE-teamet på deras webbplats  http://www.sitedestination.com/en-historisk-resa så här:

”Resan inleddes på Ski Lodge i Sälen. SITE hälsade välkomna med en lägesbeskrivning av projektet. Malung-Sälens kommunalråd (mer…)

Den globala regionen!

Gränskommittén har deltagit och föreläst på RegLabs konferens Den globala regionen i Stockholm den 21 januari.

”Likt unga backpackers har svenska regioner på kort tid gjort sig hemmastadda på den globala arenan. I dag är det lika naturligt att arbeta med Bryssel, Oulu och Shanghai som Karlstad och Nässjö. Det handlar om att skapa utvecklingsmöjligheter, smarta allianser och funktionella samarbeten. Men (mer…)