[orbit-slider category="forside"]

Nordisk samarbeidsprosjekt om ungdom ble satt i gang på Åland

 

Å kunne forsørge seg er en forutsetning for å kunne bo der man ønsker.

Det Nordiske Skärgårdssamarbeidet (Finland-Åland-Sverige) er en Nordisk Grensekomite som er prosjekteier til et nordisk samarbeidsprosjekt som heter ”Egna pengar” der temaet er forsørging og sysselsetting for ungdom og unge voksne i kystamfunn og distrikter/glesbygd.

Ester Miiros, som er daglig leder i Skärgårdssamarbetet og (mer…)

Gränskommittén får 525 000 DK för att möta de demografiska utmaningarna i 5 kommuner!

Komiteen for demografiprogrammet i regi av Nordisk Ministerråd har bevilget DK 525000 får å styrke 5 Hedmark-Dalarnakommuners arbeid med å møte de demografiske utfordringene.  Komiteen skriver bl.a. følgende: “). The Committee considered as innovative and of high Nordic added-value your ambition to implement the “Telemark model” in Hedmark-Dalarna”. Prosjektet vil arbeide hovedsakelig med attraktivitets- (mer…)

Gränsforum 2014!

Snart är Gränsforum 2014 här!

Gränsforum 2014 är ett evenemang som arrangeras 3-4 april i norska Kongsvinger av oss i Gränskommittén och som syftar till att ta reda på på ett djupare plan vad våra samarbetsorganisationer ska göra tillsammans. Vi kommer under två dagar att samla personer inom våra egna organisationer: Region Dalarna, Länsstyrelsen Dalarna, Hedmarks fylkeskommune och Fylkesmannen i Hedmark samt Regionråd för Sör Österdal för att

(mer…)

Overvåking av demografi og arbeidsmarked

Nordregio (www.nordregio.se) arrangerte denne uken et seminar om overvåking (monitoring) av demografi og arbeidsmarked der et av temaene var å diskutere utviklingen fra papirbaserte kart til interaktive og web-baserte kart (bl.a GIS).  Nordregio er kjent for sin kartproduksjon med ulike tematiske (mer…)

Sjuk-hälsovårdsmöte i Älvdalen!

Idag deltar Gränskommitten i ett sjuk-hälsovårdsmöte mellan Engerdal kommune och Älvdalens kommun. Mötet är en fortsättning på det arbete som startade under 2012-2013 där de båda kommunerna önskade att börja samarbeta inom sjuk-hälsovård över gränsen.  Förutom information om verksamheten så kommer vi delta i verksamheten

Artikel om vårt statistikhäfte på Nordregios webbsida!

Nordregio har uppmärksammat vårt statistikhäfte på sin webbsida, se artikel nedan;

 

The Hedmark-Dalarna Border Committee recently published a cross-boundary statistical report containing data, text and visualisations produced by Nordregio

 

On behalf of the Hedmark-Dalarna Border Committee, Nordregio produced the material for a statistical report on the development within the two regions of Hedmark in Norway and Dalarna in Sweden. The Hedmark-Dalarna Border Committee is a cross-boundary association that consists of the county administrative boards of the Hedmark and Dalarna. Hedmark and Dalarna share a 200 (mer…)

Vinnere og tapere i Norden

Nordregio (Nordisk forskningsinstitutt i Stockholm- www.nordregio.se )  har utgitt en meget interessant rapport om utviklingen i de nordiske land innenfor viktige temaer som befolkningsutvikling, næringsliv og arbeidsmarked m.m..  Rapporten er rikt illustrert med en rekke kart og figurer og gir et bilde av Norden med store (mer…)

Dalarna och Hedmark ökade med 1 508 personer under 2013!

Dalarnas folkmängd ökade med 794 personer och 714 flere personer bosatt i Hedmark i fjor!

Dalarna:

Befolkningsökning i 9 av 15 kommuner och den största ökningen sedan 1991. Dalarnas befolkning var vid årsskiftet 277 349 personer och detta genom den högsta

(mer…)

Gränskommittéernas mål och syfte (NMR) 2014 – 2016

I det nordiska regionalpolitiska samarbetsprogrammet 2013-2016 slås fast att målet och syftet med de nordiska gränskommittéerna är följande:

 

–          Utnyttja möjligheter och reducera hinder som skapas av att det finns riksgränser inom en funktionellt sammanhängande region.

–          Stödja utveckling, innovation och (mer…)