[orbit-slider category="forside"]

Projektgruppsmöte i Gränskommittén

Projektgrupp sälen nov 2014 Igår samlades projektgruppen i ett vintrigt och snöigt Sälen för en genomgång av Gränskommitténs handlingsplan och strategiplan för 2015-2017. Med på mötet var också våra nya projektgruppsmedlemmar Jacob och Gunhild som vi hälsade varmt välkomna till Gränskommitténs arbete framöver!

 

(mer…)

Gränshindersundersökning i Hedmark!

Graf på gränshindersundersökningenNu genomförs undersökningen som visar om Hedmarks företagare upplever gränshinder eller svårigheter med företagarna i Dalarna! 1 700 verksamheter/företag med omsättning över 2 miljoner norska konor tillfrågas. Undersökningen är en fortsättning på det arbete som vi i Gränskommittén startade förra hösten då Företagarna Dalarna på vårt initiativ (mer…)

Trysil och Vansbro sist ut i kommunseminarierna om attraktivitet!

många i trysil  Grensekomiteen har nå avsluttet de 5 kommuneseminarene om attraktivitetsutvikling i Hedmark og Dalarna. Sist ute var Trysil og Vansbro kommuner der det deltok til sammen over 50 personer både fra kommune og næringsliv. Seminaret i Trysil var en del av arbeidet med revidering av kommunens strategiske næringsplan og Trysil skal gjennomføre 2 (mer…)

AAL Forum i Bukarest

Camillaseptember2014Europa står just nu inför en befolkningsminskning, en svag naturlig folkökning och en åldrande befolkning. Denna utveckling innebär att den totala befolkningen i EU minskar något, samtidigt som den blir mycket äldre. Antalet personer i arbetsför ålder (15-64 år) i EU-25 kommer att minska med 48 miljoner mellan 2006 och 2050 och försörjningsbördan kommer troligen att fördubblas till 51 % år 2050. Denna befolkningsutveckling följs av (mer…)

Gränshindersarbetet i Norden!

10304965_701679839911225_6575946397921303451_nGrensehindersrådets sekretariat møtte alle Grensekomiteene, Hallo Norden og Grensetjenestene den 5 september på Morokulien for å diskutere arbeidet i Norden. Sekretariatet informerte om status i Ministerrådets og Grensehinderrådets arbeid med Grensehindre. Det arbeides med å få (mer…)

Gränsregionalt forum och gränshindersarbete!

  fredsmonumentetGrensekomiteen ARKO som eies av 7 kommuner i Glåmdalen i Hedmark og 4 kommuner i Nord-vest Värmland sto som vertskap for årets Grenseregionale Forum og grensehinderarbeidet. Deltakelsen besto av de fleste Grensekomiteene, Grensetjenestene og Hallo Norden. I tillegg deltok en rekke lokale og regionale poltikere og tjenestemenn. Fylkesråd Anne-Karin Torp Adolfsson fra Hedmark fylkeskommune orienterte bl.a. om hvordan det var å vokse (mer…)

Grenseløs attraktivitet

grupprum   Grensekomiteen arrangerte sitt første grenseløse attraktivitetsseminar i går i Sälen. Rundt 50 personer fra Trysil, Rendalen, Vansbro, Säter og Smedjebacken deltok på seminaret. Deltakerne var politikere, tjenestemenn og bedriftsledere fra de 5 kommunene. Fylkesråd Lasse Juliussen fra Hedmark fylkeskommune åponet seminaret og ønsket deltakerne velkommen til et seminar der målsettingen var å rette oppmerksomheten mot befolkningsutvikling, arbeidsplassutvikling og attraktivitet.

Telemarksforskning (v/Vareide og Marit Nygaard) hadde i forkant av seminaret utarbeidet 5 kommuneanalyser og forsker Knut Vareide informerte om hva kommunene må satse på framover for å styrke sin besøksattraktivitet, bedriftsattraktivitet og bostedsattraktivitet. Vareide la vekt (mer…)

Attraktive kommuner – Smedjebacken og Säter

Översiktsplan i Smedjebacken

IMG_0762Grensekomiteen Hedmark-Dalarna har beesøkt Smedjebacken og Säter kommuner sør i Dalarna. Begge kommunene er med i Grensekomiteens attraktivitetsprosjekt. I Smedjebacken var det ”kick off” for rullering av Översiktsplanen og rundt 30 politikere og tjenestemenn samt andre var tilstede. Innledningsvis ble det orientert kort om attraktivitetsprosjektet. Stadsarkitekt Sanna Broman innledet deretter med å informere om hva en översiktsplan er og la vekt på at det er et styringsdokument, både strategisk og som handlingsplan. Planen er lovpålagt og inneholder en rekke temaer, bl. a om demografi og befolkningsnedgang. Det er kommet flere nye riksinteressen, bl.a innenfor boende, klima og elektrisk kommunikasjon, som også vil være viktige temaer. Hun orienterte også om

(mer…)

Attraktivitetsutvikling i Hedmark og Dalarna

Attraktivitetsmodell med loggaAttraktivitetsprosjektet hadde sitt første møte i Sälen i går. Telemarksforskning v/Knut Vareide og Marit Owren Nygaard har utarbeidet forslag til kommuneanalyser for kommunene Rendalen, Vansbro, Smedjebacken og Säter. Trysil fikk sin kommuneanalyse tidligere. Arbeidsgruppen for prosjektet som består av representanter fra de 5 kommunene og fra Grensekomiteen fikk en gjennomgang av analysene fra Telemarksforskning i går. Attraktivitetsmodellen ble gjennomgått og hver av kommunenes status for arbeidsplassutvikling og befolkningsutvikling ble gjennomgått. Alle kommunene har de siste årene slitt med negativ (mer…)