[orbit-slider category="forside"]

Gränsöverskridande webbplats guidar företag över svensk-norska gränsen

Grensetjänsten Norge-SverigeTisdagen den 27 januari lanseras en unik webbplats som ska underlätta för företagare i Sverige och Norge att etablera verksamhet i de båda länderna. Myndighetsinformation från två länder samlas då under ett och samma tak: grensetjansten.com. Den nya webbplatsen ger företagare på väg mot nya marknader i Sverige eller Norge konkret och användbar information. 

Grensetjänsten har under lång tid gett information till näringsliv och framgångsrikt lotsat (mer…)

Slutrapport regionprojekt Vaajma/Gränshinder i Mittnorden

vaajmalogoRegionprosjektet Vaajma er en videreføring av prosjektet Midt-Skandinavisk Regionprosjekt. Mittnordenkommittén har delfinansierat projektet under 2013-14.

Prosjektets virkeområde, benevnt Vaajmaregionen, er definert som Lierne og Røyrvik kommuner i Norge, Frostviken i Strömsunds Kommun og Hotagen i Krokoms Kommun i Sverige.

Hensikten med prosjektet har vært å styrke (mer…)

Nya medarbetare och avtackningar i Gränskommittén!

Gunhild SemInför nästa års arbete har vi fått förstärkning i projektgruppen av Gunhild Sem, Fylkesmannen i Hedmark samt Jakob Ebner, Länsstyrelsen Dalarna. Varmt välkommen till oss önskar vi!

Våra nya medarbetare fick gå ingen mjukstart då vi möttes i Trysil för att lägga fast riktlinjerna för nästa års Strategiplan och Handlingsplan. Vi avtackade också vår kära kollega som varit med sedan starten, Anne Pauline Skjelkvåle, Fylkesmannen i Hedmark, som ska ta sig an nya utmaningar. Stort lycka till med de nya arbetsuppgifterna!

Projektgruppsmöte i Gränskommittén

Projektgrupp sälen nov 2014 Igår samlades projektgruppen i ett vintrigt och snöigt Sälen för en genomgång av Gränskommitténs handlingsplan och strategiplan för 2015-2017. Med på mötet var också våra nya projektgruppsmedlemmar Jacob och Gunhild som vi hälsade varmt välkomna till Gränskommitténs arbete framöver!

 

(mer…)

Gränshindersundersökning i Hedmark!

Graf på gränshindersundersökningenNu genomförs undersökningen som visar om Hedmarks företagare upplever gränshinder eller svårigheter med företagarna i Dalarna! 1 700 verksamheter/företag med omsättning över 2 miljoner norska konor tillfrågas. Undersökningen är en fortsättning på det arbete som vi i Gränskommittén startade förra hösten då Företagarna Dalarna på vårt initiativ (mer…)

Trysil och Vansbro sist ut i kommunseminarierna om attraktivitet!

många i trysil  Grensekomiteen har nå avsluttet de 5 kommuneseminarene om attraktivitetsutvikling i Hedmark og Dalarna. Sist ute var Trysil og Vansbro kommuner der det deltok til sammen over 50 personer både fra kommune og næringsliv. Seminaret i Trysil var en del av arbeidet med revidering av kommunens strategiske næringsplan og Trysil skal gjennomføre 2 (mer…)

AAL Forum i Bukarest

Camillaseptember2014Europa står just nu inför en befolkningsminskning, en svag naturlig folkökning och en åldrande befolkning. Denna utveckling innebär att den totala befolkningen i EU minskar något, samtidigt som den blir mycket äldre. Antalet personer i arbetsför ålder (15-64 år) i EU-25 kommer att minska med 48 miljoner mellan 2006 och 2050 och försörjningsbördan kommer troligen att fördubblas till 51 % år 2050. Denna befolkningsutveckling följs av (mer…)