[orbit-slider category="forside"]

Vellykket seminar om grensehinder i Trysil

Grensekomiteen Hedmark Dalarna samlet mandag 18. april myndighetspersoner og for næringslivs på begge sider av Riksgrensen mellom Norge og Sverige til et seminar om grenseoverskridende næringsvirksomhet og grensehindre for næringslivet.

Prosjektleder i Grensekomiteen Hedmark Dalarna, Kjell Vaagen, minnet om at Grensekomiteen eies av de fire myndighetsorganene Hedmark fylkeskommune, Fylkesmannen i Hedmark, Länsstyrelsen i Dalarna og Region Dalarna. I tillegg har Sør-Østerdalsregionen i Hedmark med i arbeidet. Både næringslivsrepresentanter og offentlige myndigheter på begge sider av grensen var representert.

Deltakere i plenum

BILDET: Det ble et vellykket seminar med mange deltakere i Trysil 18. april. Foto Erik Johnsen

(mer…)

Älvdalen kommun i Dalarna: Attraktivitetsanalys från Telemarksforskning

Älvdalens kommun är i början av processen med att uppdatera kommunens översiktsplan. Översiktsplanen är det dokument som styr framtida utveckling, markanvändning och byggande i kommunen. De som genomför planeringen vill få in så många synpunkter och idéer som möjligt och bjöd därför in olika aktörer i kommunen till en workshop.

Tekst og foto: Ola Granholm/Framväxtbolaget AB

Fra Workshopen

BILDET: Fra workshop i Älvdalen kommun

(mer…)

Invitasjon til seminar om grensehindre for næringslivet

Kjell Vaagen

Kjell Vaagen

Grensekomiteen Hedmark-Dalarna inviterer til seminar om grenseoverskridende virksomhet og grensehindre for næringslivet i Hedmark og Dalarna. Seminarer holdes på Radisson Blu Trysil, 18. april 2016. Påmeldingsfrist er 8. april.  Påmelding via link på neste side. Spørsmål om seminaret kan rettes på epost til prosjektleder Kjell Vaagen (bildet) kjell.vaagen@hedmark.org eller til Ingemar Kyhlmark: ingemar@sitedestinasjon.com.

 

 

 

(mer…)

Destinasjonsutvikling og økt tilgjengelighet

Sestinasjonsutvikling og økt tilgjengelighetGrensekomiteen Hedmark-Dalarna har hatt møter med Interregprosjektet SITE Destination og selskapet Scandinavian Mountains AB for å se på mulighetene for å utvikle et samarbeid om det offentliges rolle som muliggjørere for destinasjonsutvikling i grenseregionen Hedmark-Dalarna.

Den viktigste bakgrunnen for samarbeidet er etableringen av en ny internasjonal flyplass (mer…)

Attraktivitetsprosjektet jobber videre

Bilde 12045484 - Attraktivitetsprosjektet - deltakereTelemarksforskning har nå utarbeidet nye analyser for de deltakende kommunene i Hedmark og Dalarna i forbindelse med attraktivitetsprosjektets fase tre. Fase tre innbefatter kommunene Løten og Stor-Elvdal (på norsk side), og Älvdalen og Ludvika (på svensk side). I tillegg vil Rendalen, Trysil og Säter kommuner som (mer…)

Gränslös turism i Fulufjällets nationalparker

Fulufjellet Nasjonalpark-1Länsstyrelsen Dalarna och Fylkesmannen i Hedmark genomförde under hösten 2015 och våren 2016 en förstudie till en gemensam besöksstrategi för Fulufjällets Nationalparker. Avsikten var att kartlägga områdets företag och aktiviteter, men också de hinder som finns för utveckling av besöksnäringen och lägger grund till ett större (mer…)

Utveckling av klimat- och energiplaner över gränsen

Kerstin Angberg-Mogården ”Grønn tilvekst og bærekraftig samfunn” är ett av flera insatsområden som Gränskommittén Hedmark Dalarna arbetar med. Under 2015 genomförde Gränskommittén för första gången aktiviteter inom insatsområdet, som bestod av två stycken seminarer, ett om Energy Performance Contract (EPC) och ett om energi- och klimatplaner. Målet med insatserna har varit att utbyta (mer…)

488 000 svenske kroner til forprosjektet ”Building Effect”

 

Swedish Institute Baltic Sea Unit (SI) bidrar med SEK 438.000 til prosjektet «Building Effect. Resten av forprosjektmidlene ytes av Länsstyrelsen i Dalarna i Sverige med SEK 50.000. Tanken bak prosjektet er å utvikle et konsept for energiøkonomisering i byggesektoren.

Totalt er altså Seed-Money-rammen på SEK 488.000. Initiativet til prosjektet har kommet gjennom et partnerskap bestående av Hedmark fylkeskommune, Länsstyrelsen i Dalarna, Tallin Science Park Tehnopol og Sustainable Infrastructure Cluster Krakow. Grensekomiteen Hedmark-Dalarna har prosjektet i sin handlingsplan for 2016. Grensekomiteen har bidratt til å rigge opp forprosjektet som altså kalles «Building Effect». Länsstyrelsen Dalarna er lead partner.

Building Effect-Kjell Vaagen-Alf Kristian Enger-Marija Radovanovic Holm

BILDET: Sekretariatsleder Kjell Vaagen i Grensekomiteen Hedmark Dalarna, klima- og energirådgiver Marija Radovanovic Holm i Hedmark fylkeskommune og rådgiver og sivilingeniør Alf Kristian Enger drøftet prosjektet Building Effect i et møte i Hamar i januar. Foto Erik Johnsen

(mer…)

Samarbete över gränsen: ”Vi är imponerade över kompetensen hos de norska företagen”

Matsson Metal gränshindersartikelmindreI tre år har moraföretaget Mattsson Metal varit aktivt på den norska marknaden. Idag finns den största enskilda kunden i Gjövik och erfarenheterna av att göra affärer med Norge är både bra och sämre.

– Vi är imponerade över kompetensen hos de norska företagen. Däremot har det varit en jobbig resa att komma in i tullregler och andra formaliteter, säger företagets VD Erik Eriksson.

  (mer…)