[orbit-slider category="forside"]

Folldal kommune nästa kommun att besöka i vår kommunturné i demografins tecken!

Folldal kommune ble i dag informert om Demografiprosjektet i Hedmark og Dalarna.  Folldal er en av kommunene i Hedmark som er demografisk sårbare (se mer info nedan) og som ønskes med i demografiprosjektet. På møtet i dag orienterte Folldal om situasjonen innenfor næringslivet og om bl.a Norges Tak-prosjektet.  Det bygges få nye boliger i Folldal,  og det finnes ikke så mange (mer…)

Möte för att skapa ett Fjällpaket Hedmark-Dalarna!

Göran Carlsson, regionchef Region Dalarna
Foto: Erik Haugen, Fylkesmannen i Hedmark

Regionchefen för Region Dalarna, Göran Carlsson, höll information i Hedmark om vikten av att samarbeta över gränsen. Sedan flera år tillbaka har Dalarna satsat på ett ”Fjällpaket Dalarna”, ett samlingsnamn för en rad olika åtgärder som krävs för att den planerade expansionen i dalafjällen ska kunna genomföras på ett snabbt och hållbart sätt. Konkret handlar det om att få alla viktiga aktörer med på båten. Kommunerna, det lokala näringslivet samt regionala och nationella aktörer.
– Fjällpaketets viktigaste uppgift är att samla och (mer…)

Proppen är ur!

  Telefonen och mailen går varm! På bara några veckor har företagare i hela länet börjat höra av sig angående olika gränsrelaterade frågeställningar såsom: ”Tror du att marknaden är stor nog att rymma även vårt företag”, eller ”Reglerna tolkas olika-kan ni (mer…)

Arbete pågår just nu i alla enheter att efter 7 månaders verksamhet i Gränskommittén sammanfatta vårt gränsöverskridande arbete i Årsberättelse 2012!

Kommunturnén i Demografiprojektet pågår!

Foto: Kjell Vaagen, Gränskommittén

Gränskommittén har nu haft möte med Rendalen kommune om demografiprojektet som vi bedriver sedan december 2012. Mötet är en i raden av informationsmöten som vi just nu (mer…)

Gränskommittén i media!

Det är alltid trevligt med publicitet, och nu har Dalarnas Tidningar, ww.dt.se,  länkat vidare i en artikel till vår nya webbplats. Trevligt tycker vi!

Det som väckte intresset hos Dalarnas Tidningar var att Region Dalarnas Arbetsutskott tog ett delbeslut om fortsatt finansiering  fram till 2014 för Gränskommittén.  Region Dalarnas Direktion förväntas ta slutgiltigt beslut i frågan den 6 februari-2013.   Se artikel på Region Dalarna här… ”Gränskommittén har ny webbplats”.

För att läsa DT:s artikel, klicka här: ”8,8 miljoner till nya gränskommittén”. Publicerad 25 januari 2013.

 

Lyft gränshindren till oss!

Gränshinder är något som vi i Hedmark-Dalarna liksom alla andra gränskommittéer arbetar med. Har du ett gränshinder så vänd dig till oss så kan vi hjälpa till att slussa dig vidare alternativt att vi tar med oss frågan/problemet och försöker koppla ihop de berörda parterna/myndigheterna.

I helgen fick vi som gränskommitté vår första förfrågan (mer…)

Seminariet om Innovationspolitik i Hedmark och Dalarna är igång!

Monika Jönsson, Region Dalarna

Är innovationspotentialen underutnyttjad i Hedmark och Dalarna? Det och flera andra innovationsrelaterade frågor får vi svar på idag  på Högfjällshotellet i ett vackert soligt Sälen. Samtliga föredrag som visas under dagen kommer senare att presenteras här på hemsidan. (mer…)

Roll-up!

Vi utökar våra marknadsföringskanaler för att få mer uppmärksamhet till vår organisation och vad vi arbetar med! Det sista skapade verktyget i vår kommunikation är vår nya fina roll-up som ni ser här bredvid!

Premiärvisning av denna är på torsdag när vi mottar samarbetspartners till vår OECD-seminarie som avhandlar innovationer i Hedmark och Dalarna.

Publicerad 2013-01-22