[orbit-slider category="forside"]

Ledningsgruppsmöte i Elgå-Hedmarks mest perifera område!

 Ledningsgruppen samlades i Elgå, Engerdal.  Elgå är Hedmarks mest perifera område intill svenska gränsen. Mötet var vårens sista sammankomst för Ledningsgruppen och projektgruppen och förutom teambuildningaktivitet såsom spatsertur till en gapahuk så avhandlades Gränskommitténs roll på den europeiska arenan (mer…)

Region Dalarna och Länsstyrelsen samlas kring gemensamma satsningsområden i Gränskommittén

 I fredags den 24 maj samlades projektledare och ledningsgrupp, samt andra inbjudna från organisationerna, från Dalarnas del av Gränskommittén på vackra Dössberget. Samtalsämnena för dagen handlade om Dalarnas gemensamma satsningsområden inför Gränskommittéarbetet och kommande Interreg-period 2014-2020.

 

 
Europeisk teritoriellt samarbete:
Svenska organisationer på lokal, regional och nationell nivå är mycket aktiva i samarbetsprojekt med våra grannländer. EU:s program för territoriellt samarbete är det viktigaste verktyget för att finansiera den här typen av gränsöverskridande utvecklingsarbete.  Sverige deltar i totalt 13 av (mer…)

Gränssamarbete granskas under konferens

Gränskommittén Hedmark-Dalarna ingår i ett OECD-projekt där sex gränsregioner i Europa gör så kallade peer review (kollegial granskning) för en gemensam innovationspolitik. Nu är det dags för gränsamarbetet mellan Hedmark och Dalarna att granskas.

Måndag 22 april arrangeras en konferens i Teknikdalen, Borlänge där representanter från, (mer…)

Synligggöring på tapeten!

”Om man inte syns-finns man inte” är ett gammalt ordspråk! Och synas vill vi ju, så vi i Gränskommittén har alldeles strax rykande färska konferensmappar till vårens alla konferenser samt ett (mer…)