[orbit-slider category="forside"]

Nu är den färdig!

Så här fin blev den, vår nya norska roll-up! Den ska resa runt med oss och visa på all den bredd och mångfald vi har i våra län: Industrin, vår vackra arkitektur och natur, vår kultur och så inte minst vår ständiga kamp om vem som vinner Vasaloppet eller Birkebeineloppet: en norsk eller en svensk!

Den innehåller också självklart våra 4 målområden och våra organisationer som samarbetar (mer…)

Duktiga studenter på Högskolan Dalarna!

För en tid sedan berättade vi att vi skulle möta studenter på Högskolan Dalarna och lyssna till vad de utarbetat för oss i Gränskommittén. Idag fick vi en fin presentation som vi blev grymt imponerade av!

Vad saken gällde? Det är än så länge för tidigt att berätta om, men vi kan berätta (mer…)

Inbjudan till vårt demografiseminarie 23-34 oktober!

Många kommuner står inför olika utmaningar när det gäller att få människor att flytta till och stanna kvar, möta den brist på kompetens som finns/kommer att bli. Hur ser vi på det faktum att vi har en åldrande befolkning i större grad än tidigare och hur jobbar vi med bostadsattraktivitet?

Gränskommittén Hedmark Dalarna önskar dig välkommen till ett seminarium där vi träffas, utbyter erfarenheter, diskuterar olika möjligheter och får ny kunskap inom området.

Föredragare med nationell spetskompetens från Norge och Sverige deltar!

Tid: 23-24 oktober 2013
Plats: Radisson Blu Resort, Trysil

Varmt välkommen!

Inbjudan och programmet finner du nedan! (mer…)

Idag redovisas OECD-resultatet i Paris!

Idag och imorgon presenterar Gränskommittén resultatet av vårt arbete inom OECD-projektet i Paris, där Innovationsarbete i sex gränsregioner i Europa har granskats. Man har speciellt uppmärksammat (mer…)

Goda exempel på bra projekt hittas i Stor-Elvdal, Folldal och Engerdal!

Grensekomiteen besøkte i forrige uke kommunene Stor-Elvdal, Folldal og Engerdal for å høre nærmere om gode eksempler på prosjekter som kommunene ønsker å ha med i katalogen med gode eksempler.

 

I Folldal og Stor-Elvdal har det i flere år vært arbeidet med å etablere og drive et bedriftsnettverk langs den nasjonale turistveien i Rondane.  Ole Nordahl, som i dag er prosjektleder for nettverket (samvirke) sier at det i dag er vel 40 medlemmer i nettverket.  Som følge av at turistveien ble etablert har det vært en betydelig økning i trafikken og (mer…)

OECD-rapporten lyfts fram i dagens tidning!

 I dagens Dalarnas tidningar kan ni läsa om OECD-rapporten som än så länge är preliminär.

OECD genomför en studie på sex gränsregioner för att titta närmare på det gränsregionala innovationsarbetet och en av de studerade (mer…)

Gränshindersundersökningen är ute!

På måndagen den 19 augusti gick så vår Gränshindersundersökning ut till Dalarnas 1500 företagare med mailadresser! Vi väntar spänt på resultatet som kommer ur det tjocka frågeformuläret. Det är Företagarna centralt som bearbetar svaren som kommer in, och det är med hjälp av vår regionala Företagarna avdelning vi fått hjälp med att skicka ut formuläret.

Stort TACKså här långt

Läs mer om undersökningen här!