[orbit-slider category="forside"]

Inbjudan till vårt demografiseminarie 23-34 oktober!

Många kommuner står inför olika utmaningar när det gäller att få människor att flytta till och stanna kvar, möta den brist på kompetens som finns/kommer att bli. Hur ser vi på det faktum att vi har en åldrande befolkning i större grad än tidigare och hur jobbar vi med bostadsattraktivitet?

Gränskommittén Hedmark Dalarna önskar dig välkommen till ett seminarium där vi träffas, utbyter erfarenheter, diskuterar olika möjligheter och får ny kunskap inom området.

Föredragare med nationell spetskompetens från Norge och Sverige deltar!

Tid: 23-24 oktober 2013
Plats: Radisson Blu Resort, Trysil

Varmt välkommen!

Inbjudan och programmet finner du nedan! (mer…)

Idag redovisas OECD-resultatet i Paris!

Idag och imorgon presenterar Gränskommittén resultatet av vårt arbete inom OECD-projektet i Paris, där Innovationsarbete i sex gränsregioner i Europa har granskats. Man har speciellt uppmärksammat (mer…)

Goda exempel på bra projekt hittas i Stor-Elvdal, Folldal och Engerdal!

Grensekomiteen besøkte i forrige uke kommunene Stor-Elvdal, Folldal og Engerdal for å høre nærmere om gode eksempler på prosjekter som kommunene ønsker å ha med i katalogen med gode eksempler.

 

I Folldal og Stor-Elvdal har det i flere år vært arbeidet med å etablere og drive et bedriftsnettverk langs den nasjonale turistveien i Rondane.  Ole Nordahl, som i dag er prosjektleder for nettverket (samvirke) sier at det i dag er vel 40 medlemmer i nettverket.  Som følge av at turistveien ble etablert har det vært en betydelig økning i trafikken og (mer…)

OECD-rapporten lyfts fram i dagens tidning!

 I dagens Dalarnas tidningar kan ni läsa om OECD-rapporten som än så länge är preliminär.

OECD genomför en studie på sex gränsregioner för att titta närmare på det gränsregionala innovationsarbetet och en av de studerade (mer…)

Gränshindersundersökningen är ute!

På måndagen den 19 augusti gick så vår Gränshindersundersökning ut till Dalarnas 1500 företagare med mailadresser! Vi väntar spänt på resultatet som kommer ur det tjocka frågeformuläret. Det är Företagarna centralt som bearbetar svaren som kommer in, och det är med hjälp av vår regionala Företagarna avdelning vi fått hjälp med att skicka ut formuläret.

Stort TACKså här långt

Läs mer om undersökningen här!

 

Ni glömmer väl inte att boka in vårt demografiseminarie 23-34 oktober?

Många kommuner står inför olika utmaningar när det gäller att få människor att flytta till och stanna kvar, möta den brist på kompetens som finns/kommer att bli, att jobba med bostadsattraktivitet och möta det faktum att vi har en åldrande befolkning i större grad än tidigare.

Vilka möjligheter finns i den demografiska utmaningen, hur kan vi skapa en god livsmiljö och hur kan vi ha nytta av att jobba med detta gränsöverskridande?

Gränskommittén Hedmark Dalarna inbjuder till ett två-dagarsseminarium 23-24 oktober 2013 i Trysil där vi träffas och utbyter erfarenheter, diskuterar olika möjligheter och får ny kunskap inom det demografiska området.

Se mer i inbjudadan inbjudan till demografiseminar. Ett detaljerat program kommer i början av september – boka in datumen redan nu!

 

Varmt välkommen!

Gränskommittén Hedmark Dalarna

Bidra med framgångsrika projekt till den kommande erfarenhetskatalogen om demografiska utmaningar!

Som en del av prosjektet ”Demografiske utfordringer i Hedmark og Dalarna” ønsker vi å informere om de 11 kommunene som er med i prosjektet i en katalog der det gis en kort presentasjon av kommunene og gode eksempler på prosjekter som kommunene har gjennomført eller medvirket i de siste årene. Prosjektene skal helst være avsluttet og ha bidratt til interessante resultater. Det blir presentert et prosjekt pr kommune i katalogen. Vi ønsker gjennom denne katalogen å vise bredden i det arbeidet som gjøres av kommunene for å styrke attraktiviteten. (mer…)