Om Dalarna

 

Fakta om Dalarna

 

Folketall

I Dalarna bodde det 286165 personer pr 1 januar 2018

Areal

 

Offentlig vegnett

 

Høyeste fjell

 

Lengste elv

 

Største innsjø

Här finner ni mer information om Dalarna!