Posts Categorized: Nyheter

Energi- og klimaseminar på Tynset 12 juni 2019

Østersjøprosjektet Effect4Buildings i samarbeid med Tynset kommune og Regionrådet for Fjellregionen skal gjennomføre et seminar om klima- og energiarbeidet den 12 juni på Tynset. I tillegg til et innledningsforedrag av ordføreren på Tynset, vil seminaret inneholde interessante foredrag om inneklima, klima- og energiplanlegging, arbeidet med energieffektivisering i Tynset kommune og solenergi/solceller fra Nord-Østerdal Kraftlag. I… Read more »

Våler kommune blant Norges 10 mest attraktive kommuner i 2018

Grensekomiteen Hedmark-Dalarna gjennomfører et attraktivitetsprosjekt med 6 kommuner i Hedmark og Dalarna. Telemarksforskning er engasjert som leverandør av kommunale analyser. Våler kommune er en av kommunene som deltar i prosjektet og Telemarksforskning har nylig kommet ut med en fersk rapport om tilstanden i Våler kommune. I analysen står følgende: Våler fikk 91 flere arbeidsplasser og… Read more »

Grenseforum 2019

Scandinavian Mountains Airport blir en motor for vekst og utvikling Tekst og bilder:  Erik Johnsen Det bygges ny flyplass ved Rörbäcksnäs i Sälen, «et steinkast» fra norskegrensen og Trysil. Flyplassen er forventet å gi ny giv til utvikling av næringsliv og turisme på begge sider av grensen, slo kommersiell sjef Anders Bjernulf i Scandinavian Mountains… Read more »

Grenseforum 2019

    Invitasion Gränsforum 2019 – Trysil       Grensekomiteen Hedmark-Dalarna arrangerer Grenseforum 2019 i Trysil 3 april 2019. Seminaret vil presentere muligheter for næringsutvikling som følge av etableringen av Scandinavian Mountain Airport i Sälen.  I tillegg vil det bli flere foredrag om mulige grensehindre for bedrifter og enkeltpersoner som følge av økt turisttrafikk… Read more »

Energieffektivisering i Latvia

Leadpartner Länsstyrelsen Dalarna, og partnerne Byggdialog Dalarna og Hedmark fylkeskommune deltok sammen med andre partnere i Østersjøprosjektet Effect4Buildings i et møte i Vidzeme-regionen i Latvia.  Vidzeme-regionen er en av 5 regioner i Latvia og har ca 240.000 innbyggere.  Regionen må karakteriseres som en rural region, preget av landbruk og store skoger, men har også flere attraktive… Read more »

Evaluering av attraktivitetsprosjektene i Hedmark og Dalarna 2014-2018

Attraktivitetsprosjektene i Hedmark og Dalarna 2014-2018   Grensekomiteen Hedmark-Dalarna Gjennomførte i perioden 2012-2018 en rekke demografi- og attraktivitetsprosjekter fordelt på 3 faser. Erfaringene fra hver av fasene var såpass positive at det var ønskelig å videreføre satsingen i en ny fase. Under arbeidet med tilrettelegging for en fase 4, ønsket styringsgruppen for Grensekomiteen Hedmark-Dalarna at… Read more »

Bygg for fremtiden

Østersjøprosjektet Effect4Buildings ved Tallinn Science Park Tehnopol i Tallinn, Estland, var vertskap for prosjektets fjerde partnermøte.  Som en sentral del av møtet arrangerte Tehnopol også KulturEstSummit 2018, et stort seminar/matchmaking-møte med over 150 deltakere og med 17 bedrifter som utstillere. Temaet for seminaret var ”Future for Buildings” med bakgrunn i at 35% av bygningene i EU er over 50 år og… Read more »

Bruk av EPC i Hedmark fylkeskommune

Hedmark fylkeskommune gjennomførte i dag en markedskonferanse med 4 energiserviceselskaper (ESCO) som var interessert i å bli informert om Hedmark fylkeskommunes planer, bidra med innspill og forbedringer av epc-modellen og kanskje også etter hvert komme med et tilbud om gjennomføring av hele eller deler av et mulig epc-prosjekt. Det vurderes om 100.000 m2 av fylkeskommunens… Read more »

Nyhetsbrev om energieffektivisering i offentlige bygg

Østersjøprosjektet Effect4Buildings har gitt ut sitt første nyhetsbrev om status. Forsiden på nyhetsbrevet er fra ”Verdens største Trehus” i Brumunddal i Hedmark og viser også tekst og bilder fra partnerskapets møter i København. Nyhetsbrevet gir også en bred oversikt over de verktøyene som partnerne jobber med og der Hedmark fylkeskommune har ansvar for verktøyet ”Energisparekontrakter”…. Read more »

EPC som verktøy for energieffektivisering

Østersjøprosjektet Effect4Buildings (E4B) er nå i gang med sitt andre år i prosjektet. I august ble det levert en statusrapport om prosjektets 8 ulike instrumenter og verktøy som skal bidra til å øke energieffektiviteten i offentlige bygg i Østersjøregionen. Hedmark fylkeskommune har ansvaret for å arbeide med Energisparekontrakter (EPC).   I et EPC-prosjekt blir reduserte energikostnader brukt for… Read more »