Posts By: Carin

Gränshindersundersökningen är ute!

På måndagen den 19 augusti gick så vår Gränshindersundersökning ut till Dalarnas 1500 företagare med mailadresser! Vi väntar spänt på resultatet som kommer ur det tjocka frågeformuläret. Det är Företagarna centralt som bearbetar svaren som kommer in, och det är med hjälp av vår regionala Företagarna avdelning vi fått hjälp med att skicka ut formuläret…. Read more »

Ni glömmer väl inte att boka in vårt demografiseminarie 23-34 oktober?

Många kommuner står inför olika utmaningar när det gäller att få människor att flytta till och stanna kvar, möta den brist på kompetens som finns/kommer att bli, att jobba med bostadsattraktivitet och möta det faktum att vi har en åldrande befolkning i större grad än tidigare. Vilka möjligheter finns i den demografiska utmaningen, hur kan… Read more »

Bidra med framgångsrika projekt till den kommande erfarenhetskatalogen om demografiska utmaningar!

Som en del av prosjektet ”Demografiske utfordringer i Hedmark og Dalarna” ønsker vi å informere om de 11 kommunene som er med i prosjektet i en katalog der det gis en kort presentasjon av kommunene og gode eksempler på prosjekter som kommunene har gjennomført eller medvirket i de siste årene. Prosjektene skal helst være avsluttet… Read more »

Et grønt innovasjonssystem?

Council of the Baltic Sea States og samarbeidsprosjektet “Effect”  som er en dialogplattform om energi og ressurseffektivitet i Østersjøregionen gjennomførte i slutten av juni et seminar og en studietur i Malmø.  Länsstyrelsen Dalarna v/Marit Ragnarsson er prosjektleder for Effect-prosjektet som har en rekke samarbeidspartnere i Østersjøregionen.  Det nordisk-russiske prosjektet «Nordic-Russian Green Growth Arena» deltok også… Read more »

Transportanalysen om gränsöverskridande kollektivtrafik är klar!

  Gränskommittén har tillsammans med WSP, Green 2020, SITE Destination, Skistar mfl genomfört en transportanalys i Sälen och Trysil under vintersäsongen, då främst sportlovsveckan och påsklovsveckan, 2013. En enkätundersökningen genomfördes på bussarna i Sälen och Trysil under de största

Seminarie 23-24 oktober om demografiska utmaningar!

Många kommuner står inför olika utmaningar när det gäller att få människor att flytta till och stanna kvar, möta den brist på kompetens som finns/kommer att bli, att jobba med bostadsattraktivitet och möta det faktum att vi har en åldrande befolkning i större grad än tidigare. Vilka möjligheter finns i den demografiska utmaningen, hur kan… Read more »

Gränskommittén i samarbete med Företagarna om gränshindersfrågor!

Hedmark Dalarna samarbetet- Gränskommitté har ett delprojekt som hanterar frågor kring gränshinder i vår region Hedmark-Dalarna. Nyligen inkom information om en intressant gränshindersundersökning som kollegorna på Gränskommittén Østfold-Bohuslän-Dalsland utfört på sina små/medelstora företagare:  ”Internationella affärer med fokus på Norge”. Undersökningen gjorde de

Glad midsommar!

Dalarna i midsommarskrud är något av det vackraste och härligaste som finns, och det har även den svenska kvällstidningen Expressen tagit fasta på när de presenterar 47 ställen att fira midsommar på i Sverige. Dalarna stoltserar på 1:a plats med Leksands midsommarfirande, Säter är nr 5 och Orsa nr 41 av totalt 47. Välkommen till vackra… Read more »

Statistikhäfte för Gränsregionen Hedmark-Dalarna!

Vi håller på att ta fram ett statistikhäfte som visar siffror från våra län! Syftet med häftet är att med hjälp av statistik som presenteras i form av tabeller, diagram, kartor och en kort sammanfattande text som översiktligt och lättillgängligt beskriver och analyserar regionen Hedmark-Dalarna utifrån ett antal